Omogućite korisnicima pregled njihove okoline na karti